Kansainvälistä kauppaa tehtäessä on varauduttava myös kääntämään kirjeenvaihtoa ja kauppasopimuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia tiedotteita. Nykyisin yrityksissä, erityisesti monikansallisissa suuryrityksissä, työkielenä on monesti englanti, mutta se ei silti tarkoita, että kuka tahansa pystyy tuottamaan ymmärrettävää tekstiä itselleen vieraalla kielellä, kun se toisinaan on vaikeaa myös äidinkielellä.

Olen usein ihmetellyt, miten tekstiä lukiessa voi punainen lanka hävitä kesken lauseen. Miksi esimerkiksi sisäinen tiedote monikansallisessa yrityksessä kirjoitetaan niin sekavasti, että työntekijät kyselevät toisiltaan, mikä olikaan tiedotteen sanoma? Olen joskus epäillyt omaa sisälukutaitoani, mutta lopulta tullut kuitenkin siihen tulokseen, että syyt ovat muualla. Syitä on useita ja tässä niistä muutama:

  1. Halutaan osoittaa, että ammattislangi on hallussa myös vieraalla kielellä, joka tarkoittaa sitä, että sanoma itsessään hämärtyy hienojen sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden alle.
  2. Halutaan kätkeä se tosiseikka, että kirjoittaja itsekään ei ole perillä siitä mistä kirjoittaa. Monimutkaiset lauserakenteet näyttävät hienolta, ja antavat vaikutelman siitä, että kirjoittaja tietää mitä tekee.
  3. Sitten on vielä asiakirjat, joita julkaistaan vain julkaisemisen takia. Jotain täytyy sanoa, jotta näyttäisi siltä, että henkilökuntaa informoidaan meneillä olevista asioista.

Liikekirjeenvaihto edellyttää useimmissa tapauksissa muun kelen kuin äidinkielen käyttöä. Sähköpostikirjeenvaihdossa on syytä kiinnittää huomiota vastapuolen kielitaitoon. On eri asia, jos kirjoittaa esimerkiksi syntyperäisen englantilaisen tai amerikkalaisen kanssa kuin jos vastaanottajana on kiinalainen, espanjalainen tai vaikkapa brasilialainen, joiden äidinkieli on joku muu kuin englanti. Syntyperäisten kielenpuhujien kanssa lauserakenteet ja sanasto voivat olla mutkikkaampia kuin muuta kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa. Yleensä jo ensimmäisestä viestistä näkee millä tasolla asiakkaan tai yhteistyökumppanin kielitaito on. Omaa kielen käyttöä voi mukailla vastaanottajan tasolle sopivaksi. Lyhyet ja selkeät lauseet suurin piirtein oikein kirjoitettuna kieliopillisesti ja sanastollisesti johtavat parempaan lopputulokseen kuin vaikeaselkoiset korulauseet, jotka alleviivaavat kirjoittajan omaa kielenkäyttökykyä. Ei ole häpeä kirjoittaa yksinkertaisesti ja selkeästi.

Nykyisen globaalin markkinatalouden aikana sopimusten kääntäminen eri kielille on hyvinkin tarpeellista. Yrityksen kielenä on englanti, mutta asiakkaan kanssa sopimus tehdään espanjaksi tai ranskaksi. Jottä päästään työstämään sopimuksen edellyttämiä tuotteita, on sopimus käännettävä englanniksi. Hienoa, että verkossa on käännössovelluksia, kuten Google-kääntäjä, josta jokainen Matti Meikäläinen saa ”käännöksen”. Onko se sitten luotettava, niin voin kokemuksesta sanoa, että minä en ainakaan siihen luottaisi. Kaupanrahoitukseen liittyviin termeihin kuten remburssiin ja pankkitakaukseen liittyviin teksteihin tai muuhun erikoisalan sanastoon täytyy suhtautua varauksella. Siinä voivat velatkin muuttua saataviksi ennen kuin tavara on edes toimitettu asiakkaalle.

Neuvottelupöydässä istunut myyjä tietänee sopimuksen sisällön, mutta yleensä varsinkin isoihin tavaran tai projektin toimitussopimuksien toteuttamisvaiheeseen liittyy niin monia ihmisiä, että parhaan lopputuloksen saa kun sopimukset on ammattitaitoisesti käännetty mielellään yhteistyössä yrityksen asiantuntijan ja kääntäjän kesken.

 

Kommenttisi

7 + 4 =

Pin It on Pinterest

Shares
Share This