Kouluttaja

Koulutan isompia ja pienempiä ryhmiä, joko yleisesti tai yrityksenne sisällä seuraavista aiheista.

Maksuehdot kansainvälisessä kaupassa

Remburssi on ennakkomaksun jälkeen turvallisin maksutapa kansainvälisessä kaupassa. Se on luonteeltaan peruuttamaton, kauppasopimuksesta riippumaton dokumentti, jonka ostajan pankki avaa ostajan toimeksiannosta ja myyjän pankin (tai jonkin muun pankin) välityksellä se toimitetaan myyjälle.

  • Remburssi on dokumenttimaksu, joka perustuu Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemiin yhdenmukaisiin remburssisääntöihin UCP600.
  • Remburssia käytetään sekä vienti- että tuontikaupassa.

Laivausdokumentit

  • Remburssin vaatimat dokumentit ovat yleisimmin tavaran toimittamiseen liittyvät kuljetusasiakirjat ja laskut. Myös ennakkomaksuja ja muita projektilaskuja voidaan veloittaa remburssilla.
  • Myyjä toimittaa tavaran asiakkaalleen. Siihen liityvät paperit kuten lasku ja kuljetusasiakirja sekä muut remburssissa erikseen mainitut dokumentit toimitetaan pankin välityksellä avaajapankkiin, joka maksaa rahat myyjälle. Näitä dokumentteja vastaan ostaja saa tavaran käsiinsä.

Toimitusehdot Incoterms 2010

  • Kansaivälisessä kaupassa on käytössä Incoterms 2010 -toimitusehdot. Ne tarjoavat kansainvälisesti yhteneväisen tiedon toimitusehdoista, myyjän ja ostajan velvollisuuksista ja oikeuksista tavarakuljetuksia järjestettäessä. Jokaisen kansainvälistä kauppaa käyvän yrityksen tulee tuntea Incoterms-lausekkeet.

Yrityskonsultointi Turkia järjestää yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta, valmennusta ja sparrausta remburssin käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Tulen yritykseenne antamaan henkilöstöllenne täsmäkoulutuksen. Sen jälkeen jatkan henkilöstönne valmennusta tarvittavan pituisen ajan, jotta saatte kansainvalisen kaupan toimituksenne rullaamaan haluamallanne tavalla. Tutustukaa tarjoamaani Remburssikumppani™-palveluun.

Ovatko laivausdokumentit hallussa?

  • Laivausdokumentit saattavat tuottaa päänvaivaa kokemattomalle toimittajalle Yrityskonsultointi Turkia on apunanne myös näissä hankalissa ulkomaan kaupan esteissä.

Tässäkin Yrityskonsultointi Turkia voi teitä auttaa järjestämällä aiheesta koulutuksia ja osallistumalla yhdessä kanssanne vientikuljetusten järjestelyyn.

Olen kouluttanut mm. kauppakamareissa sekä antanut räätälöityä koulutusta firmojen henkilökunnalle.

Remburssi – hidaste vai mahdollisuus -koulutus, Tampereen kauppakamari 25.10.2016, Tampere

Remburssi – hidaste vai mahdollisuus -koulutus, Satakunnan kauppakamari 9.5.2017, Pori

Remburssi – hidaste vai mahdollisuus -koulutus Keski-Suomen kauppakamari 16.11.2017, Jyväskylä

Remburssi viejän työkalupakissa -koulutus Tampereen kauppakamari 22.2.2018, Tampere

Remburssi viejän työkalupakissa -koulutus Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari 19.9.2018, Hyvinkää

Remburssi viejän työkalupakissa -koulutus Rauman kauppakamari 27.9.2018, Rauma

Remburssi viejän työkalupakissa -koulutus Hämeen kauppakamari 20.11.2018, Lahti

Remburssilla maailmalle – koulutus Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 19.2.2019, Seinäjoki

 

 

4 + 15 =

Pin It on Pinterest