2016-03-01

Pakoteviidakko

Kansainvälisessä kaupassa kaupan esteeksi muodostuvat toisinaan tiettyihin maihin kohdistuvat kansainväliset pakotteet. Remburssin käyttö kansainvälisen kaupan maksutapana vaatii myyjältä sen, että hän tuntee asiakkaansa. En tarkoita tällä sitä, että asiakas olisi ”hyvän päivän tuttu” tai että asiakassuhde olisi pitkä, vaan ostajan taustat ja omistussuhteet tulisi myös selvittää, jottei ajauduta tekemään kauppaa kansainvälisten kauppapakotteiden alaisen yrityksen kanssa.

Sekä EU että OFAC -pakotteet on otettava huomioon remburssikauppaa käytäessä. Yhdysvaltojen asettamat niin kutsutut OFAC-pakotteet (Office of Foreign Access Control) eivät ole juridisesti sitovia Suomessa toisin kuin EU-pakotteet, mutta niitä on noudatettava, jos kaupassa on jokin tekijä, joka liittyy Yhdysvaltoihin: henkilö, yritys tai valuutta. 

Suomen ulkoasiainministeriön sivuilta http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=47853 löytyy luettelo pakotteiden alaisista maista. Siellä on myös muistilista asioista, joita viejän tulee tarkistaa ennen vientiä pakotteiden alaisiin maihin.

  1. Tarkista, onko määrämaa pakotteiden alainen
  2. Tarkista, rajoittavatko pakotteet tuotteidesi vientiä
  3. Varmista, että liiketoimeen ei liity pakotelistattuja henkilöitä tai yhteisöjä
  4. Huolehdi myös muun lainsäädännön noudattamisesta

Pakotteista huolimatta Venäjälle ja Ukrainaan on mahdollista käydä remburssikauppaa. Iranin pakotteiden osittaisen poistumisen myötä remburssikauppa on tullut taas mahdolliseksi myös Iranin kanssa. Pankit ovat kuitenkin lisänneet remburssiteksteihinsä sanktiolausekkeita, jotka viejän tulisi lukea huolellisesti remburssitekstiä tarkistaessaan. ICC Banking Commissionin ohje sanktiolausekkeisiin liittyen. Pankkien tulisi välttää kaupan rahoituksen tuotteissa sanktiolausekkeita, jotka ylittävät sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset tai ovat ristiriidassa niiden kanssa. ICC:n sääntöjen alla avattujen remburssien luonnetta ei tulisi kyseenalaistaa.

Myyjän kannattaakin tarkistaa uunituoreen remburssin saatuaan minkälainen sanktiolauseke siinä mahdollisesti on ja keskustella ilmoittavan pankin kanssa, ettei se aiheuta riskejä remburssin käytölle. Pankit ovat hyvin tarkkoja, jos valuuttana käytetään Yhdysvaltain dollareita. Remburssin käyttö dollarikaupassa esimerkiksi Iranin kanssa tulee tarkistaa tapauskohtaisesti.

 

Kommenttisi

15 + 15 =

Pin It on Pinterest

Shares
Share This