Viime aikoina olen törmännyt käsitteeseen Surrender Bill of Lading eli luovutuskonossementti. Se on näkynyt jopa pankille esitettävänä laivausdokumenttina remburssin yhteydessä. MIkä sitten on tämä mystinen Surrender B/L? Se on yleensä laivausyhtiön ja heidän agenttinsa välinen dokumentti, joka kulkee taustalla, eikä laivaajalla tai remburssin osapuolilla tarvitse olla siitä tietoa. Tavaratoimitusten turvallisuutta ajatellen kaikkein paras tilanne on, kun tavaraan oikeuttavia asiakirjoja on liikenteessä vain yksi.

Varustamon konossementti (Master Bill of Lading, MBL) on varustamon tekemä kuljetusasiakirja. Jos laivaaja tekee kuljetussopimuksen suoraan varustamon kanssa, hän saa käsiinsä varustamon konossementin. jonka on allekirjoittanut varustamon edustaja ”as carrier”. Huolitsija puolestaan, kuljetussopimuksesta riippuen voi tehdä huolitsijan konossementin (House Bill of Lading, HBL), joka yleensä allekirjoitetaan ”as agent for the carrier”. Miten näiden kahden kuljetusasiakirjan seuraan sitten sopii luovutuskonossementti (Surrender Bill of Lading). Ei mitenkään, jos minulta kysytään, mutta toisinaan varustamon ja huolitsijan konossementit poikkeavat toisistaan ja niiden sitomiseksi yhteen tarvitaan luovutuskonossementti.

Varustamo voi osoittaa konossementin:

  1. Suoraan vastaanottajalle määräsatamassa.
  2. Huolitsijalle määräsatamassa.
  3. To order tai to order of the bank yms.

Jos kuljetussopimus on tehty huolitsijan kanssa, huolitsija antaa yleensä huolintayrityksen pohjalle tehdyn konossementin viejälle/laivaajalle. Riittävän aikaisessa vaiheessa annettujen konossementtiohjeiden pitäisi kulkeutua huolitsijan kautta varustamolle, jotta MBL ja HBL saataisiin yhteneväisiksi. Kun molemmat konossementit sisältävät saman informaation ei tällaista välittävää asiakirjaa tarvita.

Remburssidokumenttejä tehdessäni eteeni sattui tapaus, jossa MBL oli tehty suoraan vastaanottajalle. Remburssiehdoissa vaadittiin osoittamaan konossementti ”to the order of the bank”. Huolitsija teki konossementin (HBL) remburssiohjeiden mukaisesti. Lopputuloksena ajauduttiin tilanteeseen, jossa huolitsija pyysi lupaa lähettäjältä, että määräsatamassa oleva huolitsija saa luovuttaa tavaran remburssissa esitettyä konossementtia vastaan huolimatta siitä, että master bill of lading oli tehty suoraan tavaran vastaanottajalle. Näin monimutkaisia kuvioita tulisi välttää. Remburssissa esitettävän konossementin tulee olla tavaraan oikeuttava asiakirja. Remburssin saajalta ei enää kysytä sitä saako tavaran luovuttaa vastaanottajalle, puhumattakaan siitä että viritellään kolmen erilaisen tavaraan oikeuttavan asiakirjan sekasotkua. Remburssin ideana on turvata remburssin saajalle maksu tavarasta ja remburssin antajalle oikeus tavaran vastaanottamiseen.

Kommenttisi

14 + 1 =

Pin It on Pinterest

Shares
Share This